بایگانی‌های انباری - صفحه 10 از 11 - مشاور املاک فدک

فیلتر
بر اساس
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

باغ ویلایی ۳۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا در کردزار

کردزار شهریار

3,500,000,000 تومان
3 خواب 200 متر بنا 3000 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
3,500,000,000 تومان
3 خواب 200 متر بنا 3000 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

باغ ویلایی ۲۰۰۰ متری با بنای ۱۳۰ متری در کردزار

کردزار شهریار

1,800,000,000 تومان
2 خواب 130 متر بنا 2000 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
1,800,000,000 تومان
2 خواب 130 متر بنا 2000 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

باغ ویلا ۱۵۰۰ متری با بنای ۲۱۰ متری دوبلکس

کردزار شهریار

2,500,000,000 تومان
2 خواب 210 متر بنا 1500 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
2,500,000,000 تومان
2 خواب 210 متر بنا 1500 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

باغ ویلایی ۱۰۰۰ متری دو بر لوکس با ۲۵۰ متر بنا

کردزار شهریار

2,800,000,000 تومان
2 خواب 250 متر بنا 1000 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
2,800,000,000 تومان
2 خواب 250 متر بنا 1000 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

باغ ویلایی ۵۰۰ متری دو بر با ۱۰۰ متر بنای زیبا

کردزار شهریار

1,000,000,000 تومان
2 خواب 100 متر بنا 500 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
1,000,000,000 تومان
2 خواب 100 متر بنا 500 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

باغ ویلایی ۷۰۰ متری با ۹۰ متر بنا و کوچه اختصاصی

کردزار شهریار

950,000,000 تومان
1 خواب 90 متر بنا 700 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
950,000,000 تومان
1 خواب 90 متر بنا 700 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

باغ ویلایی ۱۲۰۰ متری با ۱۲۰ متر بنا در کردزار شهریار

کردزار شهریار

900,000,000 تومان
2 خواب 120 متر بنا 1200 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
900,000,000 تومان
2 خواب 120 متر بنا 1200 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

باغ ویلایی ۳۰۰۰ متری با بنای ۳۰۰ متری در خوشنام

خوشنام

500,000,000 تومان
3 خواب 300 متر بنا 3000 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
500,000,000 تومان
3 خواب 300 متر بنا 3000 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

باغ ویلایی ۱۱۰۰ متری با بنای ۷۰ متری در کردامیر

کردامیر

500,000,000 تومان
1 خواب 70 متر بنا 1100 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
500,000,000 تومان
1 خواب 70 متر بنا 1100 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

باغ ویلایی ۵۰۰ متری با ۶۰ متر بنا در کردامیر

کردامیر

250,000,000 تومان
1 خواب 60 متر بنا 500 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
250,000,000 تومان
1 خواب 60 متر بنا 500 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

فروش باغ ویلا ۱۰۰۰ متری و ۸۰ متر بنای یک خواب

شهریار، ابراهیم آباد

650,000,000 تومان
1 خواب 80 متر بنا 1000 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
650,000,000 تومان
1 خواب 80 متر بنا 1000 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
11 ماه
11 ماه

باغ ویلا ۷۰۰ متری با بنای مهندسی ۹۰ متری با امکانات کامل

شهریار، کردزار

650,000,000 تومان
1 خواب 90 متر بنا 700 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
650,000,000 تومان
1 خواب 90 متر بنا 700 متر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11