بایگانی‌های انباری - صفحه 9 از 10 - مشاور املاک فدک

فیلتر
بر اساس
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلا در کردزار ۱۵۰۰ متری و ۲۲۰ متر ویلا

کردزار شهریار

1,300,000,000 تومان
2 خواب 220 متر بنا 1500 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
1,300,000,000 تومان
2 خواب 220 متر بنا 1500 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در کردزار با ۲۴۰ متر بنای لوکس

کردزار شهریار

2,540,000,000 تومان
3 خواب 240 متر بنا 1000 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
2,540,000,000 تومان
3 خواب 240 متر بنا 1000 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلایی ۱۰۰۰ متری با ویلای فول امکانات

کردزار شهریار

1,200,000,000 تومان
2 خواب 120 متر بنا 1000 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
1,200,000,000 تومان
2 خواب 120 متر بنا 1000 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلایی ۳۰۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا در کردزار

کردزار شهریار

3,500,000,000 تومان
3 خواب 200 متر بنا 3000 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
3,500,000,000 تومان
3 خواب 200 متر بنا 3000 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلایی ۲۰۰۰ متری با بنای ۱۳۰ متری در کردزار

کردزار شهریار

1,800,000,000 تومان
2 خواب 130 متر بنا 2000 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
1,800,000,000 تومان
2 خواب 130 متر بنا 2000 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلا ۱۵۰۰ متری با بنای ۲۱۰ متری دوبلکس

کردزار شهریار

2,500,000,000 تومان
2 خواب 210 متر بنا 1500 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
2,500,000,000 تومان
2 خواب 210 متر بنا 1500 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلایی ۱۰۰۰ متری دو بر لوکس با ۲۵۰ متر بنا

کردزار شهریار

2,800,000,000 تومان
2 خواب 250 متر بنا 1000 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
2,800,000,000 تومان
2 خواب 250 متر بنا 1000 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلایی ۵۰۰ متری دو بر با ۱۰۰ متر بنای زیبا

کردزار شهریار

1,000,000,000 تومان
2 خواب 100 متر بنا 500 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
1,000,000,000 تومان
2 خواب 100 متر بنا 500 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلایی ۷۰۰ متری با ۹۰ متر بنا و کوچه اختصاصی

کردزار شهریار

950,000,000 تومان
1 خواب 90 متر بنا 700 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
950,000,000 تومان
1 خواب 90 متر بنا 700 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلایی ۱۲۰۰ متری با ۱۲۰ متر بنا در کردزار شهریار

کردزار شهریار

900,000,000 تومان
2 خواب 120 متر بنا 1200 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
900,000,000 تومان
2 خواب 120 متر بنا 1200 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلایی ۳۰۰۰ متری با بنای ۳۰۰ متری در خوشنام

خوشنام

500,000,000 تومان
3 خواب 300 متر بنا 3000 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
500,000,000 تومان
3 خواب 300 متر بنا 3000 متر
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
10 ماه
10 ماه

باغ ویلایی ۱۱۰۰ متری با بنای ۷۰ متری در کردامیر

کردامیر

500,000,000 تومان
1 خواب 70 متر بنا 1100 متر مربع
محمد قجرلو مشاوره املاک فدک
500,000,000 تومان
1 خواب 70 متر بنا 1100 متر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10