بایگانی‌های باغ ویلا 500 تا 1000 متر - فدک ملک

بر اساس
4 روز

باغ-ویلا ۵۰۰ مترمربع در کردزار شهریار

شهریار کردزار

حدود قیمت :5,000,000,000 تومان
2 خواب 500 متر بنا
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
5,000,000,000 تومان
2 خواب 500 متر بنا
1 ماه

باغ ویلا ۷۰۰ متری در شهریار کردزار

شهریار دهکده ویلایی کردزار

حدود قیمت :7,500,000,000 تومان
2 خواب 700 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
7,500,000,000 تومان
2 خواب 700 متر
1 ماه

باغ ویلا ۷۳۰ متری دلنشین در شهریار کردزار

شهریار کردزار

حدود قیمت :4,300,000,000 تومان
1 خواب 730 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
4,300,000,000 تومان
1 خواب 730 متر
5 ماه

باغ ویلا ۱۰۰۰ مترمربع در کردزار شهریار

شهریار- بلوار امیرکبیر- کردزار

حدود قیمت :7,200,000,000 تومان
3 خواب 1000 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
7,200,000,000 تومان
3 خواب 1000 متر
6 ماه

باغ ویلا ۶۰۰ مترمربع در کردزار شهریار

شهریار- کردزار- بلوار امیرکبیر

حدود قیمت :4,000,000,000 تومان
1 خواب 600 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
4,000,000,000 تومان
1 خواب 600 متر
6 ماه

باغ ویلا ۹۰۰ مترمربع در کردزار شهریار

شهریار- کردزار - بلوار امیرکبیر

حدود قیمت :8,500,000,000 تومان
2 خواب
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
8,500,000,000 تومان
2 خواب
8 ماه

باغ ویلا ۵۴۰ متری در شهریار کردزار

کردزار

حدود قیمت :3,200,000,000 تومان
2 خواب 90 متر بنا 540 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
3,200,000,000 تومان
2 خواب 90 متر بنا 540 متر
9 ماه

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در کردزار شهریار

کردزار

حدود قیمت :6,500,000,000 تومان
2 خواب 140 متر بنا 1000 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
6,500,000,000 تومان
2 خواب 140 متر بنا 1000 متر
9 ماه

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در لم آباد شهریار

لم آباد

حدود قیمت :3,500,000,000 تومان
2 خواب 150 متر بنا 1000 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
3,500,000,000 تومان
2 خواب 150 متر بنا 1000 متر
9 ماه

باغ ویلا ۱۰۵۰ متری در بکه شهریار

باغدشت

حدود قیمت :3,000,000,000 تومان
2 خواب 120 متر بنا 1050 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
3,000,000,000 تومان
2 خواب 120 متر بنا 1050 متر
10 ماه

باغ ویلا ۷۰۵ متری در کردزار شهریار

کردزار

حدود قیمت :3,500,000,000 تومان
2 خواب 85 متر بنا 705 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
3,500,000,000 تومان
2 خواب 85 متر بنا 705 متر
10 ماه

باغ ویلا ۷۶۰متری در شهریار

شهریار

حدود قیمت :3,800,000,000 تومان
2 خواب 100 متر بنا 760 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
3,800,000,000 تومان
2 خواب 100 متر بنا 760 متر
1 2 3 4 5 6 7 8 9