بایگانی‌های باغ ویلا 3 میلیارد تومان به بالا - فدک ملک

بر اساس
2 هفته

باغ-ویلا ۵۰۰ مترمربع در کردزار شهریار

شهریار کردزار

حدود قیمت :5,000,000,000 تومان
2 خواب 500 متر بنا
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
5,000,000,000 تومان
2 خواب 500 متر بنا
1 ماه

باغ ویلا ۷۰۰ متری در شهریار کردزار

شهریار دهکده ویلایی کردزار

حدود قیمت :7,500,000,000 تومان
2 خواب 700 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
7,500,000,000 تومان
2 خواب 700 متر
2 ماه

باغ ویلا ۷۳۰ متری دلنشین در شهریار کردزار

شهریار کردزار

حدود قیمت :4,300,000,000 تومان
1 خواب 730 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
4,300,000,000 تومان
1 خواب 730 متر
2 ماه

باغ-ویلا ۱۲۵۰ متری زیبا در شهریار کردامیر

شهریار- کردامیر

حدود قیمت :15,000,000,000 تومان
3 خواب 350 متر بنا 1250 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
15,000,000,000 تومان
3 خواب 350 متر بنا 1250 متر
6 ماه

باغ ویلا ۱۰۰۰ مترمربع در کردزار شهریار

شهریار- بلوار امیرکبیر- کردزار

حدود قیمت :7,200,000,000 تومان
3 خواب 1000 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
7,200,000,000 تومان
3 خواب 1000 متر
6 ماه

باغ ویلا ۶۰۰ مترمربع در کردزار شهریار

شهریار- کردزار- بلوار امیرکبیر

حدود قیمت :4,000,000,000 تومان
1 خواب 600 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
4,000,000,000 تومان
1 خواب 600 متر
6 ماه

باغ ویلا ۹۰۰ مترمربع در کردزار شهریار

شهریار- کردزار - بلوار امیرکبیر

حدود قیمت :8,500,000,000 تومان
2 خواب
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
8,500,000,000 تومان
2 خواب
7 ماه

باغ ویلا ۲۴۰۰ متری لوکس در بکه شهریار

بکه

حدود قیمت :27,000,000,000 تومان
2 خواب 2400 متر مربع
27,000,000,000 تومان
2 خواب 2400 متر
8 ماه

باغ ویلا ۱۹۰۰ مترمربع در کردزار شهریار

کردزار

حدود قیمت :7,000,000,000 تومان
1 خواب
7,000,000,000 تومان
1 خواب
9 ماه

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در کردزار شهریار

کردزار

حدود قیمت :6,500,000,000 تومان
2 خواب 140 متر بنا 1000 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
6,500,000,000 تومان
2 خواب 140 متر بنا 1000 متر
9 ماه

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در لم آباد شهریار

لم آباد

حدود قیمت :3,500,000,000 تومان
2 خواب 150 متر بنا 1000 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
3,500,000,000 تومان
2 خواب 150 متر بنا 1000 متر
10 ماه

باغ ویلای لاکچری ۲۵۰۰ متری در کردزار شهریار

کردزار

حدود قیمت :12,000,000,000 تومان
2 خواب 500 متر بنا 2500 متر مربع
مشاور املاک فدک مشاور املاک فدک
12,000,000,000 تومان
2 خواب 500 متر بنا 2500 متر
1 2 3 4